Coaching sportowy

Home  >>  Cennik coaching  >>  Coaching sportowy

COACHING SPORTOWY – indywidualny, intensywny coaching dla osób, które chcą przygotować się do startu w zawodach. Prowadzony we współpracy z trenerem. Poprawia koncentrację, pomagają kontrolować emocje, pomaga pokonać stres.

Coach zajmujący się coachingiem sportowym, w swojej pracy korzysta z wiedzy psychologicznej, która dotyczy czynników wpływających na psychofizyczne i mentalne funkcjonowanie zawodników i sportowców amatorów.

Coach skupia się na działaniach, które zwiększają efektywność sportowca w sytuacji startowej. Takie elementy to: jak nauczyć zawodnika, by radził sobie ze stresem; jak zmniejszyć koszty emocjonalne związane z przegraną lub kontuzją.

Coaching sportowy polega na wzmacnianiu rozwoju kompetencji trenerskich poprzez doradztwo, szkolenia trenerskie i warsztaty coachingowe, które najczęściej dotyczą obszarów: komunikacja interpersonalna, motywacja, koncentracja uwagi, zarządzanie drużyną, czy sposoby na stres.

Specyfika indywidualnej pracy coacha ze sportowcem (sportowcem amatorem) polega na zdiagnozowaniu problemu, analizie jego trudności, wypracowaniu metod i rozwiązań trudności oraz wprowadzeniu tych elementów do treningu i startu. Coaching sportowy dokonuje się najczęściej poprzez rozmowę, obserwację, psychoedukację i doradztwo psychologiczne lub trening specyficznych umiejętności. Coaching sportowy wyznacza też pewien sposób pracy i dobór narzędzi. Wszystko zależy od rodzaju trudności, dylematu.

sport_coach

Coach pracuje w oparciu o metody i techniki, których wykorzystanie jest uzasadnione teoretycznie i potwierdzone empirycznie, skupia się na tych elementach działania, które mogą zwiększyć efektywność w sytuacji startowej lub zmniejszyć koszty emocjonalne związane z przegraną.

Zakres i elementy działania w coachingu sportowym:

  • efektywna motywacja zawodników, dążąca do w pełni realizowania swoich marzeń oraz wykorzystywania swojego potencjału,
  • prowadzenie treningu mentalnego z zawodnikiem,
  • kształtowanie wzmacniających przekonań i eliminacji ograniczeń,
  • skuteczne zarządzanie nawykami myślowymi,
  • radzenie sobie z porażką i sukcesem,
  • programowanie umysłu na sukces – techniki wizualizacji,
  • zarządzania stresem.

Opieka on-line. Sesja godzinna (60 minut) z indywidualną analizą planów treningowych, pomocą w doborze diety, wsparciem w monitorowaniu postępów treningowych – 250,00 PLN. Wykupując z góry pakiet 6 sesji, oszczędzasz 100,00 PLN.

Możliwość indywidualnej opieki osobistej.