Cennik coaching

Home  >>  Cennik coaching

NIGDY WIĘCEJ GŁODU PODCZAS ODCHUDZANIA?

Stracić na wadze, ale nie ćwiczyć do upadłego?

Jako coach i trener personalny kładę nacisk na metody coachingowe w procesie opieki trenerskiej.  Wprowadzam zagadnienia diet coaching w relacje i komunikację z klientem. To od Ciebie zależy, gdzie i jak daleko chcesz przejść. Ja będę Ci towarzyszyć w tej wędrówce, pomagać i czuwać, byś nie czuł się osamotniony w procesie zmiany.

diet_coaching

 

1. TRENING PERSONALNY – DIET COACHING

Cele diet coachingu:

 • wzbudzenie właściwej motywacji do zmiany dotychczasowego stylu odżywiania się,
 • ustalenie realnych – możliwych do osiągnięcia celów w obszarze kształtowania własnej sylwetki,
 • opracowanie indywidualnego planu działania, obejmującego zmianę złych nawyków i wprowadzenie nowych zachowań, prowadzących do wyznaczonego celu,
 • monitorowanie postępów i usuwanie ewentualnych przeszkód, pojawiających się w procesie wprowadzania zmiany,
 • utrwalenie nowych zachowań (ukształtowanie nowych nawyków).

Opieka on-line. Sesja miesięczna z indywidualnym planem treningowym, pomocą w doborze diety, monitoringiem odżywiania i postępów treningowych – 200,00 PLN. Wykupując z góry pakiet 6 sesji, oszczędzasz 100,00 PLN.

Indywidualny plan treningowy z monitorowaniem odżywiania, motywacja i analiza przebiegu treningów – 150, 00 PLN.

Indywidualny miesięczny plan odżywiania wraz z analizą i tworzonymi na bieżąco poradami oraz przepisami – 120,00 PLN.

Sesja miesięczna z indywidualną opieką trenerską – od 350 PLN.

zmiana-diety

 

CZYM JEST COACHING?

To proces, który wspiera klienta w jego drodze do obranego celu, umacnia dobre nawyki, pomaga w wychodzeniu ze strefy komfortu, by poszerzyć horyzonty wiedzy. Coach jest przewodnikiem, który towarzyszy klientowi w jego drodze do zamierzonych rezultatów.

2. COACHING INDYWIDUALNY


Dla klientów prywatnych:

 • LIFE COACHING  – Skupia się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach.  Sesja godzinna (60 minut) – 130,00 PLN. Wykupując z góry pakiet 10 sesji, oszczędzasz 130,00 PLN.
 • COACHING KARIERY – Dedykowany osobom, które pracują i planują rozwój swojej ścieżki kariery. Wspiera rozwój zawodowy, wykorzystując do tego określone narzędzia, a także testy zawodowe, określające np. naszą tożsamość, czy predyspozycje zawodowe. Sesja godzinna (60 minut) – 150,00 PLN. Wykupując z góry pakiet 10 sesji, oszczędzasz 150,00 PLN.

Spotkanie coachingowe – w Ostródzie (i okolica, do uzgodnienia), lub on-line za pomocą komunikatora skype lub telefonu.

Coaching-370x200

3. COACHING BIZNESOWY

Indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem firmy. Kierowany do właścicieli firm, prezesów, członków zarządu, osób prywatnych na menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby, czyli nie są to osoby oddelegowane przez pracodawcę.

Sesja godzinna – 250,00 PLN brutto. Wystawiam FV.

Spotkanie coachingowe – w Ostródzie (i okolica, do uzgodnienia), lub on-line za pomocą komunikatora skype lub telefonu.

 

4. COACHING KORPORACYJNY

Cena ustalana jest indywidualnie, zależna m.in. od ilości zleceń,  nie mniej niż 300,00 PLN netto za sesję.

Proces coachingu korporacyjnego składa się z następujących elementów:

 • Przedstawienia oferty.
 • Spotkania zapoznawczo – kontraktowego.
 • Zawarcia kontraktu ze zleceniodawcą/osobą delegującą na coaching.
 • około 10-12 sesji coachingowych, w ramach jednego procesu coachingowego.
 • Przeprowadzenia kwestionariusza oceny kompetencji coachowanego pracownika.
 • Raportów – krótkich i rzeczowych, nie poruszających spraw prywatnych pracownika.
 • Spotkanie podsumowujące proces coachingowy ze zleceniodawcą.

Spotkanie coachingowe – w Ostródzie (i okolica, do uzgodnienia), lub on-line za pomocą komunikatora skype lub telefonu.

 

5.SZKOLENIA

 • SZKOLENIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE

W oparciu o realne i indywidualne potrzeby klienta/zleceniodawcy opracowuję i dostosowuję odpowiedni plan szkolenia uwzględniający narzędzia i metody, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów.

Wszystko, co Państwo otrzymują, jest dostosowane do Państwa przedstawionych potrzeb.

Dokładam wszelkich starań, by każdy uczestnik szkolenia, mógł wyjść z warsztatów z poczuciem osiągnięcia kolejnego stopnia samorozwoju.

Sesja godzinna – 250,00 PLN netto. Wystawiam FV.